Greeting

2018 JCI Fukuyama
President Greeting

2018Organization

Organization Chart 1

President Daigo Sato Special Director/
Executive Chairpersonof Festivals
Takami Uda
Immediate Past
President
Yasumasa Yoshikawa Auditor Takayuki Kurose
Vice President Shun Fujimoto Auditor Yoshimasa Yamada
Vice President Hiroki Murakami
Vice President Takushi Urabe
Senior Executive
Director
Takafumi Shiode

Organization Chart 2

Chamber/Head of Chamber Commission Chairperson Vice Chairperson Secretary Follower
Chamber of Creating futuer of
community /Tatsuhiko Murakami
Promoting Fukuyama as a Selected
Community Committee
Yu Kuwada Tomoyo Hada/
Shusaku Onishi
Yuji Okada/
Yuya Takenoshita
Masayuki Fuji/ Michiya Sumiyoshi /Takami Uda
Kazuhei Miyachi/ Takeshi Yoshimoto/ Taeko Kimura
Promoting Fukuyama for the Future
Committee
Shohei Okada Hirooki Kochi/
Akihiro Hata
Koichi Okada/
Tatsuro Tsukamoto
Keijiro Kurogi/ Yasumasa Yoshikawa/ Ichiro Noguchi
Taizo Okamoto/ Fumiaki Kobayashi/
Masaki Wakabayashi
Chamber of Developping future of the organization/Yasuyuki Sato Academy Committee Takefumi Hiruta Yoshikazu Futami/
Akihiro Azuma
Takashi Yaomura/Yuka Fuchigami Masahiro Toda/ Shigeyuki Karakawa/ Kazunori Shigeyama
Tomoko Ogawa/ Koji Morita/ Shusuke Shimada
Membership Improvement Committee Masakazu Sonoda Daisuke Urakami/
Koichi Kitasago
Ryohei Iwai/
Katsuhide Hatanaka
Rimiko Tatsukawa/ Manabu Sawaguchi/
Masataka Nakamura Tomohiro Otsuka
Chamber of developping bridge to the future/Yusuke Kurihara True International Human Resources Development Committee Keita Fujii Atsuhiro Kai/
Jyunpei Morishita
Tsukasa Chiko Keisuke Yasuda/ Yoshinori Kakogawa/ Keisuke Hagita
Miho Ishii/ Noriyoshi Odoi
External Affairs &
Public Relations Committee
Yoshihito Nishioka Norio Shigemasa/
Yoko Sato
Masaya Okamoto/
Takashi Fujimoto
Kenji Kato/ Maki Takahashi/ Shingo Murakami/
Yasuhisa Murakami/ Nobuhisa Kajiwara/ Ryosuke Ogata
Chamber of LOM operation/Kazuyuki Goto General Affairs Committee Masatoshi Shibamura Seijiro Kita/
Sachiko Matsumoto
Yamato Kaihara/
Shinya Ishii
Yasunori Kawamoto/ Katsunao Takahashi/ Yoshiaki Danura/
Takahiro Nakabayashi/ Shima Sakuda/ Yutaro Hashimoto